Frézování komínů

Častým problémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší průměr komínové vložky. Klasický způsob – vysekání zdiva po celé délce komína je finančně náročný a nájemník nebo majitel bytu nebývá zpravidla ochoten povolit sekání komína přes svůj byt.

Tyto problémy řeší komínová fréza, která pracuje na principu odstředivé síly, za pomoci vzduchové turbíny, která má více jak 6000 ot./min. Komínovou frézou lze zvětšit průměr rovného i uhýbaného komínového průduchu od ø 100 do ø 450 mm bez sekání nebo zasahování do vnějšího zdiva komína.

Postup frézování

Frézování komínů se provádí zpravidla ústím komína ze střechy, popř. kontrolním nebo čistícím otvorem z půdního prostoru. Frézovat lze komínové zdivo z plných pálených cihel, komíny vytažené maltou i případné betonové věnce v místech průchodu komína stropy. Odfrézovaný materiál spadne do neúčinné části komína, kde se po usazení vybere. Komíny osazené šamotovým, kameninovým, nebo azbestocementovým ochranným pouzdrem lze pouze vyčistit od dehtu, sazí a přetoků malty ve spojích. Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína.

Firma FREVLOKO má od roku 1994 podán u úřadu průmyslového vlastnictví na komínovou frézu užitný vzor.

Komínová fréza