Kouřovody

Kouřovody KLASIK v nerezovém provedení jsou vhodné pro odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva. Třídy a tloušťky nerezového materiálu jsou voleny tak, aby odpovídaly požadavkům na ČSN 73 4201.

Montáž jednotlivých dílů se provádí zasunutím jednoho dílu do hrdla dílu druhého a zajištěním trhacími nýty, nebo těsnící objímkou.

Dále dodáváme a instalujeme černé kouřovody firmy BANADOR ke kotlům, krbům a krbovým kamnům.

V roce 2012 jsme rozšířili nabídku kouřovodů o výrobky největšího výrobce plastových komínových systémů ke kondenzačním kotlům ve střední Evropě firmy ALMEVA.